data:

Kiedy zakłady sportowe zostaną zalegalizowane w Kansas?? Badanie aktualnego statusu i potencjalnej osi czasu

Kansas, podobnie jak wiele stanów w Stanach Zjednoczonych, jest obecnie w trakcie debaty na temat legalizacji zakładów sportowych. Ostatnio wiele mówi się o legalizacji zakładów sportowych w stanach w całym kraju. Obecnie istnieje 17 stanów oraz Dystrykt Kolumbii, które zalegalizowały zakłady sportowe w jakiejś formie. To sprawiło, że wielu mieszkańców Kansas zastanawia się, kiedy nadejdzie ich kolej.

Kansas nie jest obcy hazardowi. Od wyścigów konnych po kasyna, stan ma bogatą tradycję hazardu. Jednak zakłady sportowe są w dużej mierze nielegalne w Kansas od czasu, gdy Sąd Najwyższy obalił ustawę o ochronie sportów zawodowych i amatorskich (PASPA) w 2018 r. W 2019 r. wprowadzono ustawę legalizującą zakłady sportowe w Kansas, ale nie zyskała ona popularności.

Od tego czasu podjęto kilka prób legalizacji zakładów sportowych w Kansas, z różnym skutkiem. Zwolennicy twierdzą, że legalizacja zakładów sportowych przyniesie bardzo potrzebne dochody dla stanu i pobudzi turystykę. Przeciwnicy obawiają się jednak potencjalnych negatywnych skutków hazardu, takich jak uzależnienie i przestępczość. Debata w Kansas nadal trwa i dopiero okaże się, kiedy zakłady sportowe zostaną w pełni zalegalizowane w tym stanie.

W tym artykule przeanalizujemy najnowsze aktualizacje dotyczące legalizacji zakładów sportowych w Kansas, a także przedstawimy kilka prognoz dotyczących tego, kiedy mogą one stać się legalne. Zbadamy również potencjalne korzyści i wady zakładów sportowych w tym stanie. Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na ten gorący temat Mostbet!

Kiedy zakłady sportowe będą legalne w Kansas??

Wiele stanów w całych Stanach Zjednoczonych Stany zalegalizowały zakłady sportowe Kansas jest jednym ze stanów, które podjęły kroki w celu zalegalizowania zakładów sportowych. Należy jednak zauważyć, że chociaż poczyniono postępy, zakłady sportowe nie są jeszcze legalne w Kansas.

W marcu 2019 r. w ustawodawstwie Kansas wprowadzono ustawę, która zezwalałaby na zakłady sportowe za pośrednictwem różnych punktów sprzedaży, w tym online i w tradycyjnych lokalizacjach. Ustawa nie została jednak przyjęta i nie jest pewne, kiedy lub czy zostanie wprowadzona kolejna.

Pomimo braku postępów w ustawodawstwie, wciąż jest nadzieja dla entuzjastów zakładów sportowych w Kansas. Wiele sąsiednich stanów, w tym Kolorado i Iowa, zalegalizowało zakłady sportowe i istnieje presja na ustawodawców z Kansas, aby poszli w ich ślady, aby pozostać konkurencyjnymi.

Chociaż nie ma jasnego harmonogramu, kiedy zakłady sportowe będą legalne w Kansas, jasne jest, że istnieje na nie rosnące zapotrzebowanie wśród mieszkańców. Jest prawdopodobne, że prawodawcy będą nadal dyskutować na ten temat i możliwe, że ustawa legalizująca zakłady sportowe zostanie wprowadzona w najbliższej przyszłości.

Obecny stan zakładów sportowych w Kansas

Obecnie zakłady sportowe nie są legalne w Kansas. Jednak ustawodawcy podjęli kilka wysiłków w celu zalegalizowania zakładów sportowych w tym stanie.

W lutym 2020 r. w Izbie Reprezentantów Kansas wprowadzono ustawę, która zalegalizowałaby zakłady sportowe w tym stanie. Ustawa zawierała przepisy dotyczące mobilnych zakładów sportowych i zezwalałaby na zakłady sportowe w kasynach i na torach wyścigowych w stanie. Niestety, projekt ustawy nie wyszedł z komisji.

W 2021 r. w Kansas Legislature wprowadzono kilka nowych ustaw, które po raz kolejny próbowałyby zalegalizować zakłady sportowe w tym stanie. Jedna ustawa zezwalałaby na mobilne zakłady sportowe, podczas gdy inna tylko zezwolić na zakłady sportowe w kasynach i na torach wyścigów konnych.

Chociaż w Kansas nadal nie ma legalnych zakładów sportowych, wśród prawodawców i ekspertów branżowych panuje optymizm, że stan ostatecznie zalegalizuje zakłady sportowe. Ponieważ okoliczne stany, takie jak Kolorado i Missouri, już zalegalizowały zakłady sportowe, rośnie presja, by Kansas poszło w ich ślady.

Ustawa Izby Reprezentantów stanu Kansas nr 2199

Ustawa Kansas House Bill 2199 została wprowadzona w 2020 roku i miała na celu legalizację hazardu sportowego w stanie. W projekcie ustawy zaproponowano zezwolenie na osobiste i internetowe zakłady sportowe w stanowych kasynach i na torach wyścigów konnych. Loteria Kansas miała regulować zakłady sportowe w tym stanie.

Ustawa House Bill 2199 przeszła przez House Committee on Federal and State Affairs w lutym 2020 r., ale nie posunęła się dalej z powodu pandemii COVID-19. Ustawa nie została ponownie wprowadzona w 2021 r., a jej przyszłość pozostaje niepewna.

Chociaż ustawa nie doszła do skutku, wielu prawodawców w Kansas opowiada się za legalizacją zakładów sportowych w tym stanie. Zwolennicy uważają, że legalizacja zakładów sportowych mogłaby wygenerować znaczne wpływy podatkowe dla stanu, zwiększyć turystykę i stworzyć miejsca pracy.

Jeśli ustawa Kansas House Bill 2199 lub podobna ustawa zostanie przyjęta w przyszłości, Kansas może stać się kolejnym stanem na Środkowym Zachodzie, który zalegalizuje zakłady sportowe po Illinois, Michigan, Indianie i Iowa.

Ustawa Senatu Kansas nr 84

Kontekst

Kansas Senate Bill 84 to proponowana ustawa, która ma na celu legalizację zakładów sportowych w tym stanie. Projekt ustawy został wprowadzony w styczniu 2021 r. przez grupę prawodawców, którzy uważają, że zakłady sportowe mogą generować przychody dla stanu.

Postanowienia ustawy

Ustawa proponuje zezwolenie na zakłady sportowe w Kansas za pośrednictwem platform internetowych i licencjonowanych kasyn. Ustawa ma na celu nałożenie stawki podatkowej w wysokości 7.5% od wszystkich przychodów z zakładów sportowych, które zostaną przeznaczone na finansowanie edukacji w stanie.

Aktualny status

Od marca 2021 r. projekt ustawy jest nadal rozpatrywany przez Senacką Komisję Spraw Federalnych i Stanowych. Komisja nie zaplanowała jeszcze przesłuchania w celu omówienia ustawy.

Krytyka

Projekt ustawy spotkał się z krytyką ze strony kilku grup, w tym organizacji religijnych i zwolenników hazardu, którzy twierdzą, że zakłady sportowe mogą prowadzić do uzależnień i problemów społecznych. Jednak zwolennicy ustawy wskazują, że zakłady sportowe już odbywają się w Kansas za pośrednictwem nielegalnych kanałów, a ich legalizacja może stworzyć bezpieczniejszą i regulowaną branżę.

Opinia publiczna na temat zakładów sportowych w Kansas

Ponieważ dyskusja na temat legalizacji zakładów sportowych w Kansas trwa, opinia publiczna wydaje się być podzielona. Niektórzy uważają, że legalizacja zakładów sportowych przyniesie korzyści gospodarce stanu, generując dochody z podatków i tworząc możliwości zatrudnienia w branży. Inni mają jednak obawy dotyczące potencjalnego negatywnego wpływu hazardu na jednostki i rodziny.

Według niedawnego sondażu przeprowadzonego przez University of Kansas, 52% mieszkańców Kansas popiera legalizację zakładów sportowych. Sondaż ujawnił również, że 38% respondentów było przeciwnych temu pomysłowi, a 10% było niezdecydowanych.

Zwolennicy legalizacji zakładów sportowych twierdzą, że może to przynieść bardzo potrzebne dochody dla państwa, zwłaszcza w następstwie pandemii COVID-19. Uważają również, że zakłady sportowe można prowadzić w sposób odpowiedzialny i z odpowiednimi przepisami, aby chronić jednostki i społeczność przed potencjalnymi szkodami.

Przeciwnicy zakładów sportowych obawiają się jednak potencjalnych negatywnych skutków hazardu. Obawiają się, że zakłady sportowe mogą uzależnić i doprowadzić do ruiny finansowej jednostki i rodziny. Niektórzy uważają również, że legalizacja zakładów sportowych może prowadzić do wzrostu problematycznego hazardu i innych kwestii społecznych.

Ponieważ debata na temat zakładów sportowych w Kansas trwa, okaże się, czy opinia publiczna zmieni zdanie w jedną lub drugą stronę. Oczywiste jest jednak, że obie strony tej kwestii mają uzasadnione obawy i argumenty, które należy dokładnie rozważyć przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji.

Przyszłość zakładów sportowych w Kansas

Kansas, podobnie jak wiele innych stanów, chce wykorzystać lukratywny rynek zalegalizowanych zakładów sportowych. W ostatnich latach stan poczynił kroki w kierunku legalizacji zakładów sportowych, ale wciąż istnieją pewne przeszkody, które należy pokonać, zanim stanie się to rzeczywistością.

Jednym z głównych czynników wstrzymujących legalizację zakładów sportowych w Kansas jest sprzeciw niektórych grup. Grupy te twierdzą, że zakłady sportowe doprowadzą do wzrostu problematycznego hazardu i innych negatywnych skutków społecznych. Zwolennicy zakładów sportowych twierdzą jednak, że wygenerują one znaczne przychody dla stanu i stworzą miejsca pracy.

Oprócz sprzeciwu ze strony niektórych grup, Kansas musi również opracować ramy regulacyjne dla zakładów sportowych. Obejmuje to takie kwestie, jak licencjonowanie, opodatkowanie i zapewnienie uczciwości gier. Po opracowaniu tych kwestii oczekuje się, że zakłady sportowe zostaną zalegalizowane w Kansas w najbliższej przyszłości.

Ogólnie rzecz biorąc, przyszłość zakładów sportowych w Kansas wygląda obiecująco. Stan podejmuje kroki w celu legalizacji zakładów sportowych, a potencjalne przychody generowane przez tę branżę mogą mieć znaczący wpływ na gospodarkę stanu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie zakłady sportowe zostaną zalegalizowane w Kansas, ale jasne jest, że stan zmierza w tym kierunku.

Wpływ na gospodarkę Kansas

Oczekuje się, że legalizacja zakładów sportowych w Kansas będzie miała znaczący wpływ na gospodarkę stanu. Wraz z rosnącą liczbą stanów legalizujących zakłady sportowe, Kansas jest chętny do wskoczenia na modę i czerpania korzyści.

Jedną z głównych zalet legalizacji zakładów sportowych jest możliwość zwiększenia przychodów. Według szacunków, stan mógłby generować miliony dolarów wpływów podatkowych każdego roku z zakładów sportowych. Przychody te mogłyby zostać przeznaczone na edukację, infrastrukturę i inne ważne programy stanowe.

Oprócz zwiększonych przychodów, legalizacja zakładów sportowych mogłaby również stworzyć możliwości zatrudnienia w stanie. Wraz z otwarciem bukmacherów i innych placówek hazardowych pojawi się zapotrzebowanie na dodatkowy personel do zarządzania operacjami i obsługi klienta.

Co więcej, legalizacja zakładów sportowych mogłaby również pomóc w pobudzeniu turystyki w Kansas. Ponieważ gracze przyjeżdżają z sąsiednich stanów, aby obstawiać zakłady, mogą być również bardziej skłonni do wydawania pieniędzy na lokalne hotele, restauracje i inne atrakcje.

Ogólnie rzecz biorąc, przewiduje się, że wpływ legalizacji zakładów sportowych na gospodarkę Kansas będzie dość pozytywny. Chociaż mogą istnieć pewne obawy dotyczące potencjalnego hazardu problemowego, korzyści związane ze zwiększonymi przychodami, możliwościami zatrudnienia i turystyką są postrzegane jako przewyższające ryzyko.

Potencjalne przychody z zakładów sportowych w Kansas

Wraz z niedawnym orzeczeniem Sądu Najwyższego zezwalającym stanom na legalizację zakładów sportowych, wiele stanów korzysta z szansy na czerpanie korzyści finansowych. Kansas jest jednym z wielu stanów, które zaczęły wprowadzać ustawy legalizujące zakłady sportowe.

Potencjalne przychody z zakładów sportowych w Kansas są znaczące. Według ekspertów z branży, stan może odnotować wzrost przychodów o ponad 20 milionów dolarów rocznie z samych zakładów sportowych. Jest to ostrożne oszacowanie, ponieważ uwzględnia tylko przychody z zakładów sportowych i nie obejmuje przychodów z powiązanych branż, takich jak hotele, restauracje i bary, które również mogą skorzystać na legalizacji zakładów sportowych w stanie.

Przychody z zakładów sportowych mogą mieć również pozytywny wpływ na gospodarkę stanu. Dodatkowe przychody mogłyby zostać wykorzystane do finansowania usług i programów publicznych, zapewnienia ulg podatkowych dla przedsiębiorstw i tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto legalizacja zakładów sportowych mogłaby przyciągnąć do stanu nowe firmy i turystów, dodatkowo pobudzając gospodarkę.

Podsumowując, potencjalne przychody z zakładów sportowych w Kansas są znaczące i mogą zapewnić bardzo potrzebny impuls dla gospodarki stanu. Legalizacja zakładów sportowych mogłaby również stworzyć nowe możliwości zatrudnienia i przyciągnąć do stanu nowe firmy i turystów. Ponieważ stan nadal bada możliwość legalizacji zakładów sportowych, ważne jest, aby wziąć pod uwagę potencjalne korzyści, które mogą z tego wyniknąć.

Porównanie z innymi stanami

Jeśli chodzi o legalność zakładów sportowych, każdy stan w Kansas ma własny zestaw zasad i przepisów Stany Zjednoczone ma swój własny zestaw zasad i przepisów. Niektóre stany, takie jak Nevada i New Jersey, od dawna zezwalają na zakłady sportowe, podczas gdy inne zalegalizowały je dopiero niedawno.

Na Środkowym Zachodzie Kansas jest jednym z kilku stanów, które jeszcze nie zalegalizowały zakładów sportowych. Jednak sąsiednie stany, takie jak Kolorado i Iowa, już zrobiły krok naprzód. W stanie Iowa zakłady sportowe zostały zalegalizowane w 2019 r., a obecnie działa tam kilka bukmacherów. Tymczasem Kolorado zalegalizowało zakłady sportowe w maju 2020 r., A bukmacherzy online już uruchomili w tym stanie.

Jeśli chodzi o specyfikę sposobu regulowania zakładów sportowych, każdy stan ma również własne podejście. Na przykład niektóre stany zezwalają na zakłady sportowe tylko w kasynach, podczas gdy inne również zezwalają na zakłady sportowe online. Na przykład w Indianie dozwolone są zarówno osobiste, jak i internetowe zakłady sportowe, ale mobilne zakłady sportowe są ograniczone do klientów, którzy zarejestrują się osobiście w kasynie.

Ogólnie rzecz biorąc, trend w całym kraju wydaje się zmierzać w kierunku legalizacji zakładów sportowych. Ponieważ coraz więcej stanów przyjmuje tę formę hazardu, prawdopodobne jest, że Kansas w końcu pójdzie w jego ślady.

Zakłady sportowe w sąsiednich stanach

Podczas gdy zakłady sportowe nie zostały jeszcze zalegalizowane w Kansas, kilka sąsiednich stanów uchwaliło już przepisy zezwalające na nie. Missouri, Kolorado i Iowa należą do stanów, które zalegalizowały zakłady sportowe i zaczęły przyjmować zakłady.

W Missouri zakłady sportowe zostały zalegalizowane w 2018 r., ale dopiero w 2020 r. sfinalizowano przepisy, a pierwsze zakłady zostały przyjęte w marcu tego roku. Kolorado również zalegalizowało zakłady sportowe w 2020 roku i szybko stało się jednym z najszybciej rozwijających się rynków w kraju. Iowa zalegalizowała zakłady sportowe w sierpniu 2019 r. i zaczęła przyjmować zakłady zaledwie kilka miesięcy później.

Ponieważ sąsiednie stany nadal legalizują zakłady sportowe, mieszkańcy Kansas coraz częściej przekraczają granice stanu, aby obstawiać zakłady. Doprowadziło to do wezwań ze strony niektórych prawodawców do przyspieszenia procesu legalizacji w Kansas, aby zatrzymać te dolary podatkowe w stanie. W ciągu ostatnich kilku lat w Kansas Legislature wprowadzono kilka ustaw, ale jak dotąd żadna z nich nie odniosła sukcesu.

Możliwe ligi i zespoły w Kansas

Major League Baseball (MLB)

Kansas City w stanie Missouri jest domem dla Kansas City Royals, którzy grają w dywizji American League Central w MLB. Chociaż technicznie nie znajduje się w Kansas, zespół nadal byłby interesujący dla obstawiających zakłady sportowe w Kansas.

Major League Soccer (MLS)

Sporting Kansas City reprezentuje stan Kansas w MLS, rozgrywając mecze u siebie w Children's Mercy Park w Kansas City w stanie Kansas. Jako jedna z najlepszych drużyn piłkarskich w Stanach Zjednoczonych, z pewnością przyciągnęłaby wiele zakładów, gdyby zakłady sportowe stają się legalne w Kansas.

Narodowy Związek Koszykówki (NBA)

Obecnie w Kansas nie ma drużyn NBA. Może się to jednak zmienić w przyszłości, ponieważ NBA wyraziła zainteresowanie rozszerzeniem swojej ligi. Kansas City w stanie Kansas zostało wymienione jako możliwa lokalizacja dla nowej drużyny.

National Football League (NFL)

Chociaż w Kansas nie ma drużyn NFL, zarówno Kansas City Chiefs, jak i St. Louis Rams rozgrywali mecze przedsezonowe w tym stanie w ostatnich latach. Ponieważ Kansas City znajduje się w odległości krótkiej przejażdżki samochodem, mecze Chiefs mogą przyciągnąć wielu graczy sportowych z Kansas, jeśli zakłady sportowe stają się legalne.

Inne sporty

Podczas gdy powyższe ligi to najpopularniejsze w Stanach Zjednoczonych, istnieją inne sporty i ligi, które mogą przyciągać zakłady w Kansas. Obejmują one baseball w niższych ligach, koszykówkę i piłkę nożną w college'u, a także NASCAR i wyścigi konne.

SportMożliwe drużyny lub wydarzenia
Minor League BaseballWichita Wind Surge, Northwest Arkansas Naturals
Koszykówka uniwersyteckaUniversity of Kansas Jayhawks, Kansas State Wildcats
College FootballUniversity of Kansas Jayhawks, Kansas State Wildcats
NASCARHollywood Casino 400 na torze Kansas Speedway
Wyścigi konneKansas Thoroughbred Association

Legalizacja zakładów sportowych online w Kansas

Zakłady sportowe online to gorący temat w stanie Kansas. Podczas gdy zakłady sportowe są legalne w kilku stanach USA, nie są one jeszcze legalne w Kansas. Jednak ostatnie wydarzenia wskazują, że może to wkrótce stać się rzeczywistością.

Senat Kansas niedawno przyjął ustawę, która zalegalizowałaby zakłady sportowe online w tym stanie. Ustawa zezwalałaby zarówno na mobilne, jak i detaliczne zakłady sportowe i pozwoliłaby bukmacherom na współpracę z istniejącymi kasynami w stanie. Jeśli ta ustawa stanie się prawem, Kansas dołączy do rosnącej liczby stanów, które zalegalizowały zakłady sportowe.

Zwolennicy zakładów sportowych twierdzą, że zapewniłyby one nowe źródło dochodów dla stanu i stworzyłyby miejsca pracy. Zauważają również, że wielu mieszkańców Kansas już obstawia zakłady sportowe online za pośrednictwem zagranicznych bukmacherów, a legalizacja zakładów sportowych przyniosłaby te dochody z powrotem do stanu i ułatwiłaby mieszkańcom bezpieczne i odpowiedzialne obstawianie.

Przeciwnicy zakładów sportowych twierdzą, że może to prowadzić do wzrostu uzależnienia od hazardu i innych negatywnych skutków społecznych. Kwestionują również, czy przychody generowane przez zakłady sportowe przewyższą te negatywne skutki. Jednak wiele stanów, które zalegalizowały zakłady sportowe, wdrożyło środki odpowiedzialnego hazardu, aby rozwiązać te obawy.

Ogólnie rzecz biorąc, legalizacja zakładów sportowych online w Kansas miałaby znaczące implikacje gospodarcze i społeczne. Chociaż istnieją ważne argumenty po obu stronach, ostatnie wydarzenia w stanie wskazują, że zakłady sportowe mogą wkrótce stać się legalne w Kansas.

Kasyna i zakłady sportowe w Kansas

Odkąd Sąd Najwyższy uchylił federalny zakaz zakładów sportowych w 2018 roku, wiele stanów ma spieszy się z legalizacją zakładów sportowych. Jednak Kansas było wolniejsze w podejmowaniu działań.

Obecnie stan nie ma żadnych legalnych kasyn ani torów wyścigowych, na których mogłyby odbywać się zakłady sportowe. Pojawiły się jednak rozmowy na temat legalizacji kasyn w stanie, co mogłoby potencjalnie otworzyć drzwi również dla zakładów sportowych.

W ciągu ostatnich kilku lat w ustawodawstwie Kansas wprowadzono kilka ustaw, które zalegalizowałyby zarówno kasyna, jak i zakłady sportowe, ale żadna z nich nie przeszła jeszcze przez obie izby ustawodawcze.

Dopóki coś nie zostanie uchwalone, mieszkańcy Kansas będą musieli podróżować do pobliskich stanów, takich jak Kolorado czy Missouri, aby legalnie obstawiać zakłady sportowe. Biorąc jednak pod uwagę możliwość uzyskania znacznych wpływów z podatków, jest prawdopodobne, że ustawodawca Kansas będzie kontynuował prace nad legalizacją kasyn i zakładów sportowych w tym stanie.

Przepisy dotyczące zakładów sportowych w Kansas

Obecny status

Obecnie zakłady sportowe nie są jeszcze legalne w Kansas. Odbyły się jednak rozmowy i dyskusje na temat legalizacji w tym stanie. Ustawodawcy z Kansas proponowali w przeszłości ustawy, które zezwalałyby na zakłady sportowe zarówno osobiście w kasynach stanowych, jak i online za pośrednictwem licencjonowanych aplikacji mobilnych. Ustawy te nie zostały jednak jeszcze zatwierdzone.

Licencjonowanie i regulacja

Jeśli zakłady sportowe stałyby się legalne w Kansas, prawdopodobnie byłyby regulowane przez Kansas Racing and Gaming Commission. Komisja byłaby odpowiedzialna za wydawanie licencji operatorom i zapewnienie, że wszystkie zakłady sportowe w stanie są przeprowadzane w bezpieczny i uczciwy sposób. Operatorzy mogą być również zobowiązani do uiszczenia opłaty licencyjnej i podatku od przychodów.

Możliwe ograniczenia

Chociaż szczegółowe przepisy dotyczące zakładów sportowych w Kansas nie zostały jeszcze określone, mogą istnieć pewne ograniczenia nałożone na niektóre rodzaje sportów lub rynki zakładów. Na przykład niektóre stany zakazały zakładów na sporty uniwersyteckie lub niektóre rodzaje zakładów prop bets. Możliwe jest również, że mogą istnieć ograniczenia wiekowe dotyczące obstawiania zakładów lub limity kwot, które można postawić.

Wnioski

Chociaż zakłady sportowe nie są obecnie legalne w Kansas, mogą stać się legalne w przyszłości w oczekiwaniu na zatwierdzenie proponowanych ustaw. Jeśli zostanie zalegalizowany, prawdopodobnie będzie regulowany przez Kansas Racing and Gaming Commission z możliwymi ograniczeniami dotyczącymi niektórych rodzajów zakładów i ograniczeń wiekowych. Jednak do tego czasu nie jest pewne, kiedy zakłady sportowe będą dostępne w Kansas.

Kroki potrzebne do legalizacji zakładów sportowych w Kansas

1. Działania legislacyjne

Pierwszym krokiem w kierunku legalizacji zakładów sportowych w Kansas jest uchwalenie przez legislaturę stanową ustawy, która na to zezwala. Wymagałoby to, aby obie izby legislatury stanu Kansas doszły do porozumienia w sprawie języka ustawy, a następnie przeszły przez odpowiednie komisje, a na koniec głosowały w każdej izbie, zanim ustawa stanie się prawem.

2. Zatwierdzenie przez gubernatora

Gdy ustawa przejdzie przez legislaturę, trafi na biurko gubernatora w celu zatwierdzenia. Gubernator może albo podpisać ustawę, albo ją zawetować. Jeśli gubernator podpisze ustawę, stanie się ona obowiązującym prawem. Jeśli gubernator zawetuje ustawę, ustawodawca może uchylić weto większością dwóch trzecich głosów w obu izbach.

3. Ramy regulacyjne

Zakładając, że ustawa zostanie podpisana, następnym krokiem jest ustanowienie przez Kansas Gaming Commission ram regulacyjnych dla zakładów sportowych w tym stanie. Obejmie to zasady i przepisy dotyczące licencjonowania, opodatkowania i nadzoru nad operatorami zakładów sportowych.

4. Proces licencjonowania

Po ustanowieniu ram regulacyjnych Kansas Gaming Commission rozpocznie przyjmowanie wniosków od operatorów zakładów sportowych o licencje na prowadzenie działalności w tym stanie. Komisja dokona przeglądu każdego wniosku i wyda licencje tym, którzy spełniają wymagania określone w przepisach.

5. Uruchomienie zakładów sportowych

Wreszcie, po wydaniu licencji i spełnieniu przez operatorów wszystkich wymagań, zakłady sportowe mogą zostać oficjalnie uruchomione w Kansas. Zapewni to mieszkańcom i odwiedzającym możliwość legalnego obstawiania zakładów na ich ulubione drużyny sportowe i wydarzenia w licencjonowanych miejscach zakładów sportowych lub na platformach internetowych.

Przewidywania dotyczące legalizacji zakładów sportowych w Kansas

Wraz z niedawną decyzją Sądu Najwyższego o uchyleniu federalnego zakazu zakładów sportowych, wiele stanów rozważa teraz legalizację tej praktyki. Kansas jednak zwleka z podjęciem działań w tej sprawie. Chociaż w stanowej legislaturze przedstawiono kilka projektów ustaw, żaden z nich nie zyskał dużej popularności.

Istnieje nadzieja, że sytuacja może się wkrótce zmienić. Gubernator-elekt Kansas, Laura Kelly, wskazała, że jest otwarta na pomysł legalizacji zakładów sportowych. Ponadto, przewodniczący Kansas Racing and Gaming Commission również wyraził swoje poparcie dla tej praktyki.

Nawet przy tych pozytywnych sygnałach, może minąć jeszcze trochę czasu, zanim sport zakłady stają się legalne w Kansas. Prawdopodobnie nastąpi sprzeciw ze strony profesjonalnych lig sportowych i niektórych prawodawców, którzy wciąż wahają się przed przyjęciem tej praktyki. Jednak wielu uważa, że ostatecznie wygrają przychody i możliwości tworzenia miejsc pracy.

  • Jedna z prognoz mówi, że zakłady sportowe zostaną zalegalizowane w Kansas do 2020 roku.
  • Inną możliwością jest to, że stan może potrzebować czasu do 2021 lub 2022 roku, aby w pełni przyjąć tę praktykę.

Ostatecznie nie można dokładnie powiedzieć, kiedy zakłady sportowe będą legalne w Kansas. Jednak wraz z coraz większą liczbą stanów, wydaje się prawdopodobne, że fala ostatecznie zwróci się w kierunku legalizacji również w Sunflower State.

Wiadomości i propozycje